Hiển thị:

Hệ 10.26 kWp nối lưới

Liên Hệ: 0974.974.588

Hệ 10.26 kWp nối lưới Chi tiết: - Sử dụng tấm PV Suntech - Tier1 poly 270Wp- hiệu suất 16.5%, Sử dụng Junction box chuẩn IP68 và Inverter SAJ hiệu suất cao 97.5%. - Vật tư thiết bị đạt ti&ec..

Hệ 2.2kWp nối lưới

Liên Hệ: 0974.974.588

Hệ 2.2kWp nối lưới Chi tiết: - Sử dụng tấm PV Suntech - Tier1 poly 270Wp- hiệu suất 16.5%, Sử dụng Junction box chuẩn IP68 và Inverter SAJ hiệu suất cao 97.5%. - Vật tư thiết bị đạt tiê..

Hệ 3.24 kWp nối lưới

Liên Hệ: 0974.974.588

Hệ 3.24 kWp nối lưới Chi tiết: - Sử dụng tấm PV Suntech - Tier1 poly 270Wp- hiệu suất 16.5%, Sử dụng Junction box chuẩn IP68 và Inverter SAJ hiệu suất cao 97.5%. - Vật tư thiết bị đạt ti&eci..

Hệ 5.4 kWp nối lưới

Liên Hệ: 0974.974.588

Hệ 5.4 kWp nối lưới Chi tiết: - Sử dụng tấm PV Suntech - Tier1 poly 270Wp- hiệu suất 16.5%, Sử dụng Junction box chuẩn IP68 và Inverter SAJ hiệu suất cao 97.5%. - Vật tư thiết bị đạt ti&ecir..

Hệ thống pin năng lượng mặt trời tương tác lưới

Liên Hệ: 0974.974.588

..

Hệ thống pin năng lượng mặt trời độc lập

Liên Hệ: 0974.974.588

..

Hiển thị từ 1 đến 6 của 6 (1 Trang)